Analyse & Testen

Galvanotechnisch laboratorium

De basis voor een stabiel proces is een analyse. Periodieke analyses genereren trends en maken het mogelijk om tijdig te reageren op veranderingen. Hiermee houdt u de kwaliteit in de hand. INNPLATE heeft hiervoor een volledig uitgerust galvanotechnisch laboratorium dat gespecialiseerd is in kwalitatieve en kwantitatieve analyses voor oppervlaktebehandelingsprocessen. Voor bijvoorbeeld de analyse van metalen, zouten, zuren, basen, additieven, surfactants en niet te vergeten de verontreinigingen. Indien nodig ontwikkelen wij de juiste methode voor úw analyse.

 

Als aanvulling hierop kunnen wij uw mensen trainen in het scheppen van een goed representatief monster en het transport van uw galvanische badmonsters naar ons lab verzorgen.

 

Voorbeelden van analysetechnieken waarover wij beschikken:

 

  • zuur - base, iodometrisch, EDTA titratie
  • ICP, IC, UV-VIS
  • pH, ISE, geleidbaarheid, redox, zuurstof
  • oppervlakte spanning

 

Het bewijs volgt uit de testen. Periodieke testen zijn het bewijs dat u uw proces in de hand heeft. Met een test archief kunt u na jaren nog aantonen dat uw proces binnen 'specs' was en dat aan de noodzakelijke testen werd voldaan.

Voorbeelden van testen die wij uitvoeren:

 

  • laagdikte metingen (o.a. XRF Fischerscope) corrosie, slijtage, hechting
  • hardheid, ruwheid, glans
  • 'wet' en 'dry' tape
  • 24 uurs luchtvochtigheid
  • soldeerbaarheid
  • scheur- en materiaalonderzoek (o.a. licht en elektronenmicroscopie SEM)

 

INNPLATE, uw galvanotechnisch laboratorium